Finantare la Magazie

Incepand cu data de 19.01.2021 am demarat campania de finantare alaturi de partenerul nostru Unicredit Leasing Corporation IFN SA in urmatoarele conditii:
 
 • produse finantate: Erbicidatoare tractate Bufer cu deschidere hidraulica de 2000 si 3000 litri, semanatori de plante prasitoare Bufer 6 si 8 randuri;  
 • campania se adreseaza persoanelor fiscalizate, care exploateaza o suprafata minima de 50HA;
 • perioada campaniei: 19.01.2021-31.03.2021;
 • moneda EURO;
 • valoare minima finantata (dupa plata avansului): 6000 EUR; 
 • avans minim 5%, maxim 50%, in functie de bonitatea clientului;
 • perioada de finantare 12-60 luni;
 • rate sezoniere (2 rate/an).

 

Dobanzi:

Durata contractului (luni)

Dobanda maxima perceputa clientului (%)

12

0,99%

24

1,99%

36

1,99%

48

2,99%

60

2,99%

Avans incepand cu 5%

Comision de acordare 1.5%

Comision de administrare rata 0.03% calculat la soldul de plata

 

Documente necesare SRL/SA

Documentele necesare sunt cuprinse in cererea de finantare, respectiv:

 • Documente UniCredit Leasing: Cererea de finantare si Acordul CRC completat si semnat; 
 • Financiare: Balanta recenta 2020;  Bilant si balanta 06.2020 ( daca exista), Balanta si bilant 12.2019; Registru mijloacelor fixe.
 • Juridice: Certificat Unic de Inregistrare, Certificat de Inregistrare Fiscala, B.I. sau C.I. reprezentanti legali - copii; Actul constitutiv actualizat la data depunerii Cererii de Finantare;
 • APIA: Decizia emisa de catre Agentia pentru plati si Interventie in Agricultura (APIA) pentru ultimul an agricol incheiat; Declaratia depusa la APIA (IPA online) pe anul in curs si anul trecut;
 • Documente la semnare contract: Specimenele de Semnatura ale persoanelor abilitate sa semneze contractul de leasing datate si stampilat de banca, dar nu mai vechi de 6 luni si 8 bilete la ordin – se vor transmite dupa aprobarea dosarului.
 • Documentele pot fi descarcate de aici.

 

Documente necesare PFA/II/AF

Documentele necesare sunt cuprinse in cererea de finantare, respectiv:

 • Documente UniCredit Leasing: Cererea de finantare si Acordul CRC completat si semnat;
 • Financiare: Decizia anuala de impunere pe ultimul an incheiat, cu stampila Administratiei Financiare. In cazul in care formatul acestor decizii de impunere nu include informatia privind venitul brut din activitati independente (inainte de deducerea cheltuielilor privind activitatea cabinetului), atunci sunt necesare si declaratia speciala privind veniturile din activitati independente aferente deciziei de impunere de mai sus; Registrul de Incasari si Plati pentru ultimul an incheiat, cat si pentru anul in curs, precum si Registrul Mijloacelor Fixe;
 • Juridice: Acte juridice de constituire si autorizare de practicare a profesiei, copie certificat de inregistrare fiscala (daca exista); Copie act de proprietate/inchiriere sediu; Copie act de identitate cu Specimenul de Semnatura al persoanei abilitate sa semneze contractul de leasing/credit
 • APIA: Decizia emisa de catre Agentia pentru plati si Interventie in Agricultura (APIA) pentru ultimul an agricol incheiat; Declaratia depusa la APIA (IPA online) pe anul in curs si anul trecut; 
 • Documentele pot fi descarcate de aici.

 

Documente specifice proiectelor cu Fonduri Europene:

 • Scrisoarea de aprobare a proiectului (Notificarea beneficiarului privind selectarea cererii de finantare si semnarea contractului de finantare) in cazul in care contractul nu este inca semnat, sau Contractul de Finantare incheiat intre Client si AFIR, daca este deja semnat;
 • Acte aditionale, orice clarificari ulterioare solicitate de catre autoritati;
 • Descriere generala a bunului aprobat – din memoriul justificativ (parte a dosarului de finantare depus la AFIR) – doar in cazul in care demersurile achizitiei nu au fost finalizate;
 • Prezenta lista de documente se poate modifica in functie de particulatiratile tranzactiilor si ale fiecarui program din cadrul PNDR.

 

Raiffeisen Leasing IFN:

 • Leasing financiar adresat persoanelor fiscalizate care exploateaza o suprafata minima de 80 ha , avand activitate principala in domeniul agricol (CAEN)
 • Avans: incepand cu 10%
 • Dobanda: variabila pentru finantarea in RON.
 • Rate: sezoniere