Instalarea tinerilor fermieri 2023 - Proiect, conditii si pasi


La achizitia unui pachet de utilaje agricole mai mare de 55.000 EUR + TVA este inclus automat si un ATV Segway Snarler AT6 Lsau

 

PERSONALIZEAZA IMPREUNA CU NOI

PROPRIUL PACHET


Un bun prieten al Magaziei, care acum joacă la "echipa adversă", vorba lui Caragiu, ne-a sugerat sa facem pachete cu utilaje agricole pentru programul "Instalarea tinerilor fermieri 2023"
De ce pachete? Pentru ca in 70.000 EURO, noi, Magazia lu' Costica, reușim sa includem multe utilaje si chiar si tractoare.... si mai raman si bani, chiar "Facem agricultura profesionala Accesibilă!". Si atunci nestiind exact care este cel mai bun pachet pentru nevoia fermierului... am creat "Super Pachetul". Un pachet de utilaje in care fermierul isi alege ce vrea sa achiziționeze, iar daca valoarea minima pe pachet este de 55.000 EURO + TVA, primește in plus si un ATV Segway Snarler AT6 L in valoare de 7.549 EURO cu TVA!

 

Producatorii care participa la aceasta promotie sunt: LS, Bufer, IMUM, Fimaks, Unlu, Sahtiman, DelMorino, Redexim, Caravaggi, si R2 Rinaldi. Doar pachetele de utilaje cu acesti producatori sunt eligibile pentru acordarea unui ATV Segway.

 Pachetele de utilaje includ ATV-ul, doar daca achizitia se face la pretul de AFIR, fara discount. Produsele care se afla deja in promotie pe AFIR nu sunt eligibile pentru aceste pachete. Campanie sustinuta cu ajutorul Segway Powersports Romania. Promotia este valabila in baza stocului disponibil. Promotia se poate finaliza fara notificari prealabile.

Pentru a beneficia de oferta, contacteaza-ne:

Telefonic

0371 710 074

Sau ...

Instalarea tinerilor fermieri 2023 - Proiect, condiții și pași

Programul Instalarea Tinerilor Fermieri 2023 reprezintă o inițiativă strategică menită să sprijine tinerii fermieri din România să se instaleze în sectorul agricol și să dezvolte exploatații agricole sustenabile și competitive. În rândurile următoare dorim să vă oferim informații detaliate despre condițiile de eligibilitate, procedura de aplicare, beneficiile și suportul nostru în alegerea celor mai bune utilaje agricole.

Magazia Lu’ Costică vine în ajutorul tău cu un pachet complet de consiliere în alegerea utilajelor adaptate nevoilor tale pe care le vei achiziționa prin proiect. La sfârșitul articolului te așteaptă super oferta noastră!

Pentru a fi eligibili în cadrul programului Instalarea Tinerilor Fermieri 2023, tinerii trebuie să îndeplinească următoarele criterii:

 • Să aibă între 18 și 40 de ani;
 • Să fie cetățeni români sau cetățeni ai altor state membre ale UE sau ai statelor aparținând Spațiului Economic European;
 • Să dețină o diplomă de studii medii sau superioare în domeniul agricol sau să aibă o experiență de cel puțin 5 ani în domeniul agricol.

Care sunt proiectele eligibile?

În cadrul programului Instalarea Tinerilor Fermieri, anumite proiecte vor fi considerate prioritare pentru a primi finanțare. Prioritatea va fi acordată planurilor de afaceri ale tinerilor cu o calificare mai înaltă, care intenționează să consolideze exploatațiile prin preluarea altora, să dețină exploatația în proprietate, să promoveze metode și tehnologii moderne de producție cu impact minim asupra mediului, să optimizeze utilizarea și gestionarea corectă a resurselor și să încurajeze instalarea fermierilor în zonele montane.


Avantajele programului Instalarea tinerilor fermieri:

 • Cel mai simplu și ușor accesibil program pentru începerea unei afaceri în agricultură;
 • Îmbunătățirea cunoștințelor de business și management;
 • Posibilitatea de extindere și colaborare cu alți fermieri;
 • Creşterea numărului de tineri fermieri;
 • Ești propriul șef, gestionezi timpul, investiția și deciziile;
 • Ai sprijin în procesul de modernizare şi conformitate cu cerinţele cerute;
 • Posibilitatea de a face cunoscut mediul în care ai copilărit;
 • Posibilitatea de a te stabili într-un mediu rural, într-un stil de viață liniștit, armonios și sănătos;
 • Efect pozitiv asupra economiei naționale;
 • Posibilitatea de a deveni un antreprenor de excepție, recunoscut la nivel național și internațional.

Sprijinul financiar din proiect se acordă sub formă de grant nerambursabil, iar suma maximă va fi de 70.000 euro. Plata se va efectua în două tranșe: 75% la semnarea contractului și 25% după implementarea planului de afaceri.

Conform planificării, ar putea beneficia de acest program un numar de 3580 de tineri fermieri, până în anul 2027.

Toate cheltuielile din planul de afaceri pot fi eligibile, inclusiv costurile cu capitalul de lucru sau achiziționarea de teren (procent de maxim 10% din valoarea ajutorului primit).

Cum poți obține finanțarea: Acte necesare

Documentele necesare la depunerea Cererii de finanţare:
I. Plan de afaceri pentru dezvoltarea exploataţiei;

 1. Documente de proprietate/folosinţă pentru exploataţia agricolă
  a) Documente solicitate pentru terenul agricol:
  - document care atestă dreptul de proprietate asupra terenului;
  - tabel centralizator emis de Primărie;
  - contract de concesionare valabil la data depunerii Cererii de finanţare;
  - contract de comodat/ de închiriere/documentul potrivit căruia suprafaţa de teren a fost dată temporar în administrare/ folosinţă;
  - document notarial care atestă constituirea patrimoniului de afectaţiune;
  - acte de proprietate pentru terenul ce constituie vatra stupinei.

În cazul în care solicitantul propune construcţii noi, documentele solicitate sunt următoarele:

 1. b) Pentru construcţii permanente:
  - documentul care atestă dreptul real principal asupra construcţiei: drept de proprietate, uz, uzufruct, superficie, servitute, certificat de moştenitor, act administrativ de restituire, hotărâre judecătorească, lege;
 2. c) Pentru construcţii provizorii:
  - documentul care atestă dreptul real principal asupra construcţiei: drept de proprietate, uz, uzufruct, superficie, servitute, certificat de moştenitor, act administrativ de restituire, hotărâre judecătorească, lege;
  - documentul care atestă dreptul de creanţă asupra construcţiei dobândit prin: concesiune, comodat, locaţiune.
 3. d) Documente solicitate pentru animale, păsări şi familii de albine:
  - extras din Registrul Exploataţiei emis de ANSVSA/ DSVSA, actualizat cu cel mult 30 zile calendaristice înaintea depunerii Cererii de finanţare;
  - adeverinţă de la medicul veterinar, actualizată cu cel mult 30 zile calendaristice înaintea depunerii Cererii de finanţare;
  - copia adeverinţei emise de ANZ din care să rezulte codul de identificare a stupinei şi stupilor, plus numărul familiilor de albine, actualizată cu cel mult 30 de zile înaintea datei depunerii Cererii de finanţare;
  - formularul de mişcare ANSVSA/ DSVSA;
  - paşaportul emis de ANZ pentru ecvidee (cabaline), cu rasă şi origine.
 4. e) Pentru exploataţiile vegetale:
  - copie după formularul integral al Registrului agricol emis de Primărie.
 5. f) Pentru exploataţiile mixte şi zootehnice:
  - copie după formularul integral al Registrului agricol emis de Primărie actualizat, care să confirme dreptul de folosinţă al terenului.

III. Copia Contractului de colectare a gunoiului de grajd încheiat între solicitant şi deţinătorul platformei;

 1. Copiile situaţiilor financiare pentru anii „n” şi „n-1”, unde „n” este anul anterior anului în care solicitantul depune Cererea de finanţare, înregistrate la Administraţia Financiară;
 2. Copia actului de identitate pentru reprezentantul legal de proiect (asociat unic/ asociat majoritar/ administrator);
 3. Certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului conform legislaţiei în vigoare, document obligatoriu de prezentat la depunerea Cererii de finanţare;

VII. Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor (AGA) persoanei juridice, prin care se desemnează că tânărul fermier să reprezinte societatea în relaţia cu AFIR şi că exercită un control efectiv pe termen lung;

VIII. Solicitantul deţine competenţe şi aptitudini profesionale pentru ramura agricolă vizată în proiect (vegetal/ zootehnic/ mixt);

 1. Autorizaţia pentru producerea, prelucrarea şi comercializarea seminţelor certificate şi a materialului săditor;
 2. În cazul studenţilor, adeverinţă de la instituţia de învăţământ din care să reiasă: anul de studiu, forma de învăţământ (cu frecvenţă/ cu frecvenţă redusă) specializarea şi UAT-ul în care este situată unitatea de învăţământ frecventată;
 3. Aviz de conformitate proiect cu obiectivele Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă pentru Delta Dunării emis de Asociaţia pentru Dezvoltare Intercomunitară Delta Dunării - ITI Delta Dunării;

XII. Declaraţie privind prelucrarea datelor cu caracter personal;

XIII. Copiile documentelor emise de autorităţile de mediu, sanitar, sanitar-veterinar, dacă este cazul;

XIV. Documente solicitate pentru membru al unui grup de producători recunoscut, al unei cooperative sau al unei organizaţii de producători;

 1. Alte documente justificative (după caz).

Trebuie finalizate înaintea depunerii Cererii de Finanţare:
• Înregistrarea la Oficiul Registrului Comerţului ca microîntreprindere/ întreprindere mică, având pentru prima dată obiect de activitate în domeniul agricol, cu maximum 24 de luni înaintea depunerii Cererii de finanţare;
• Înscrierea la APIA şi/ sau Registrul Exploataţiei de la ANSVSA/ DSVSA a exploataţiei deţinute sub entitatea economică prin care solicită sprijin, tot în termen de maximum 24 de luni.

Întocmirea, depunerea şi înregistrarea Cererii de finanţare, însoţită de Planul de afaceri şi de anexele necesare, utilizând modelul cadru al formularelor publicate pe pagina de internet www.afir.info pentru sM 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”.

Tehnologii și inovații în agricultură pentru tinerii fermieri:

 • Inteligența artificială, robotică și 5G sunt cele mai recente tehnologii ce pot oferi un sprijin fermierilor tineri și întreprinderilor agricole;
 • Prin digitalizare, părțile beneficiază de un proces mai simplificat, o colaborare și comunicare mai rapidă între producători, procesatori, distribuitori și comercianți cu amănuntul.
 • Creșterea performanței economice și de mediu: digitalizarea poate ajuta fermierii să ia decizii mai bune, să își optimizeze operațiunile și să crească productivitatea, conducând la profituri mai mari și la un sector agricol mai durabil;
 • Mediu mai sustenabil: utilizarea tehnologiilor digitale poate ajuta fermierii să își reducă efectul pe care îl au în legătură cu mediu aplicând metode clasice, optimizând utilizarea resurselor, reducând deșeurile și utilizând tehnici agricole precise;
 • Condiții îmbunătățite de muncă pentru fermieri prin automatizarea sarcinilor și optimizarea operațiunilor, tehnologiile digitale contribuie la reducerea volumului de muncă fizică;
 • Aplicații de monitorizare a fluxului de apă;
 • Camere de supraveghere pentru a putea observa procesul;
 • Observarea hărților prin satelit pentru monitorizare;
 • Aplicații de monitorizare a cheltuielilor și veniturilor;
 • Aplicații de irigare, sisteme de gestiune și producție pentru fermele de animale, drone pentru monitorizarea sau pulverizare a culturilor.